XVII-та национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет отправяме покана да вземете участие с научен доклад или съобщение в XVII-та национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, която се провежда ежегодно на 1 ноември в Университета по библиотекознание и информационни технологии и е посветена на Деня на народните будители.

Материалите от конференцията се рецензират и след положителна рецензия се публикуват в сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, който е част от референтния списък на НАЦИД.

Информация за заявка, за тематичните панели, за сроковете, за изискванията към материалите, таксите и др. ще намерите в сайта на конференцията: https://buditeli.unibit.bg.

 


Печат