Image
МАРИЯ ГУРКОВА 
(......................)
————————————————————————

Мария Гуркова е студент редовно обучение, специалност „Библиотекознание и библиография“. От 2018 г. е председател на Студентски съвет към УниБИТ и член на Националното представителство на студентските съвети. През 2018 г. се присъединява към УМЛАУЗ, като взема активно участие в различни научни прояви, организирани от Академията. Интересите ѝ са насочени не само към библиотекознанието и библиографията, но и към националната сигурност, сигурността на информацията и интелектуалната собственост. Притежава сертификати за участие в няколко Майсторски класове. Член е на екипи, организиращ научни семинари.