Image
АНЕЛИЯ КАРАЛЕЙНА 
(......................)
————————————————————————

Анелия Каралейна завършва средното си образование през 2017 година в гр. Перник в Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“. Владее френски и испански език, има познания по английски език. 

През юли 2018 година завършва стаж по програмата „Студентски практики – фаза 1“ в Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост, като Специалист – международно сътрудничество. 

Към момента е студент в Университет по библиотекознание и информационни технологии в специалност „Информационни ресурси на туризма“.