Image
ГЛ. АС. Д-Р ДОБРИ БОЯДЖИЕВ
(d.boyadzhiev@unibit.bg)
——————————————————————

Добри Бояджиев завършва две висши образования в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) със степени „Бакалавър“ по „Информационни технологии“ (2007 г.) и „Магистър“ по „Бизнес и административни информационни технологии и комуникации“ (2009 г.). Успешно завършва докторантура, като през 2012 г. му е присъдена образователната и научна степен „Доктор“ в научната специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”.

През 2014 година получава възможност да основе в УниБИТ първата в България MikroTik академия, в която преподава като сертифициран инструктор по академичната програма на компанията MikroTik. След обучения и изпити получава и поддържа валидни сертификати за MTCNA, MTCRE, MTCWE и MTCINE. През 2016 година посещава курса Train-the-Trainer в RouterOS training center (Рига, Латвия), където успешно се сертифицира от MikroTik като инструктор извън академичната програма. Активно развива академичната програма на MikroTik, като координира внедряването й в редица висши училища в България.

През 2017 година започва работа в развойния център SAP Labs България като DevOps инженер в отдела P&I Analytics CloudOps, където се грижи за аналитичните продукти в облачната инфраструктура на компанията.

Професионалната му кариера включва още работа в катедра „Информационни системи и технологии“ на УниБИТ от 2009 г., като от 2013 г. след конкурс е назначен като главен асистент в същата катедра до 2017 г.. Активната му работа в катедрата се развива в две основни направления:

  • Разработване на учебното съдържание, подготовка и провеждане на курсове за обучение в съответствие с образователните изисквания и с ясно изразена приложна насоченост;
  • Извършване на изследвания, измервания, изпитвания и научноизследователска дейност.

Също така се занимава с насърчаване на дискусии и независимо мислене сред студентите; контролиране на експерименталната и практическата им работа; изготвяне и оценяване на изпитни материали и тестове; насочване на завършилите студенти към кариерно ориентиране и развитие, научноизследователска работа и следдипломна квалификация; участие в конференции, семинари, катедрени и факултетни срещи; участие в научноизследователски проекти с национално и международно финансиране.

Признание за преподавателската си работа в катедрата получава през 2012 г., когато е отличен след допитване до всички студенти на университета с наградата „Асистент на годината“, а през 2015 година – „Творец на годината“. През 2014 г. е награден с „Ябълка на познанието“ в категорията „Изявен млад учен“ на годишните награди на Университетска младежка академия за управление на знания към УниБИТ.

Освен с работата си в катедра „Информационни системи и технологии“ в същия период Добри Бояджиев е заместник-ръководител на компютърна лаборатория „Джон Атанасов“ при УниБИТ, където отговаря за информационната и комуникационната инфраструктура на университета и изпълнява дейности, свързани с проектиране, внедряване и администриране на сървърни и мрежови решения; внедряване на иновативни системи и технологии в учебния процес; интегриране на надеждни методи и механизми за защита на компютърната мрежа и свързаните ресурси. В ежедневната си работа използва технологии на MikroTik (RouterOS, The Dude, CAPsMAN, RB, CCR), Ubiquiti (UniFi AP, UniFi Controller), Engenius при изграждане и администриране на компютърната мрежа; Microsoft (Windows Server, Hyper-V Server, Active Directory Domain Services, Failover cluster, System Center Configuration Manager, System Center Endpoint Protection, Data Protection Manager, Team Foundation Server) и Linux (Ubuntu Server) при управление физическата и виртуалната сървърна инфраструктура; платформи като ILIAS и Moodle за електронно и дистанционно обучение; Google (G Suit) и Microsoft (Office 365 Education) – инструменти, използвани по време на учебния процес; MSDN и Microsoft Imagine – програми за осигуряване на системен и приложен софтуер и др.

Предишният му професионален опит е получен в няколко компании, каквато е собствената „Булуер Технолъджис“ ООД, където натрупва значителен практически опит при управлението на проекти, свързани с предлаганите на други компании мрежови решения. Работи в „Хостинг“ ООД като специалист техническа поддръжка, а също така и в библиотеката на Американския университет в България през студентските си години.