11.jpg
ГЛ. АС. Д-Р ПЕПА ПЕТРОВА
Ръководител на ЕГ "Информационни и комуникационни технологии"
(p.petrova@unibit.bg)
————————————————————————————————————————

Гл. ас. д-р Пепа Петрова е преподавател в катедра „Информационни системи и технологии“ във факултет по Информационни науки, ръководител на експертна група по Информационни технологии към Университетска младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ).   Доктор по научно направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“.  Член в университетския съюз на SAP (SAP University Alliance) като представител на УниБИТ. Чете лекции и води упражнения по „Системи за управлениe ресурсите на предприятието (ERP systems)”, “Бизнес интелигентност (BI)”, „Информационни системи“, „Изкуствен интелект и експертни системи“, „Електронна книготърговия“, „Интелигентни платформи в медиите“ и „Електронни издания“. Специализация по „S/4 HANA Configuration“ в Мюнхен през септември 2018, Специализация по „SAP HANA“ в Мюнхен през април 2017, специализация по „SAP ERP on Global Bike“ в Букурещ през ноември 2016. Тя е сертифицирана от Университета Duisburg Essen в Германия по “Enterprise Resource Planning with SAP (TERP 10 on S/4 HANA)”- практическа част, на 21 март 2018.

Автор е на 17 публикации, представени на български и чуждестранни научни форуми. Съавтор на книга „20 години специалност информационни технологии“, водещ на събитието посветено на тази годишнина. Представител на УниБИТ като съорганизатор на форум „Заплахи и рискове за сигурността на Република България в цифровия свят. Кибер сигурност и кибер устойчивост“, проведен на 5 юли 2016 година. Участва в университетски и национални проекти. Ръководител на проект „Влияние на новите подходи за съхранение на данни върху инструментите за анализ и процеса за вземане на решения“ от 2018г.

Осъществени посещения и международно сътрудничество с:

  • Hasso Plattner Institut, Potstdam, Germany
  • Technical University Munich, Munich, Germany
  • University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
  • University of Economics, Bucharest, Romania
  • University of Granada, Ceuta, Spain